Vuosikertomus 2019

Bittium vuonna 2019

Toimitus- johtajan tervehdys

Vuosi 2019 oli Bittiumille tärkeä kasvun vuosi. Strategiamme mukaiset panostukset kansainvälistymiseen alkoivat näkyä liiketoiminnassa.

Lue toimitusjohtajan katsaus

Avainluvut

Tuotteet

49,4

MEUR
Liikevaihto

75,2

MEUR
Palvelut

25,9

MEUR
Liikevoitto

6,3

MEUR
Rahavarat

35,2

MEUR
Nettovelkaantumisaste

-11,2

%

Tärkeimmät lehdistötiedotteet

Lue lisää lehdistötiedotteita

Bittiumin

tuotteet & palvelut

Vastuullisuus

Bittium on globaali teknologiayritys, jonka vastuullisuus näkyy sen toiminnassa, tuotteissa, tuotteiden elinkaarissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuus perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin, ja se on osa yrityksen organisaatiokulttuuria.

Lue lisää vastuullisuudesta

Henkilöstö

Yhteensä